Nærsnes-is og Nerids Nes som sentrum i «verden»

Les mer på RHA.no

Les mer på RHA.nohttp://www.rha.no/kultur/den-store-istiden-1.8333418