Historikk

Nærsnes kystlag – historien gjennom mer enn 10 år

Laget holder til i tettstedet Nærsnes i indre Oslofjord som har lange tradisjoner innenfor fiskeri, skipsfart, skipsbygging og iseksport. Her har de gjort seg godt synlige med flere aktiviteter og prosjekter. Det første prosjektet kystlaget gikk i gang med var å restaurere en eldre sliskeslipp, en av de eneste bevarte i Norge. Ellers arrangerer kystlaget diverse kurs, blant annet i båtbygging og båtførerprøven, har restaurert en 20 hk en semidiesel (Wichmann type M 1958), samt at de står som sentral arrangør av Kulturminnedagen i Nærsnes.

Nærsnes kystlag ble stiftet 15. januar 2000 og har i dag ca. 190 medlemmer.

slipp.PNG
En eldre sliskeslipp i Nærsnes er berget og restaurert av kystlaget.

 

Mer om Nærsnes kystkulturhistorie og kystlaget:

Skipsbygging og slippvirksomhet er drevet på Nærsnes i mer enn 100 år. Det ble bygget store skuter på ”Grundvikverven” i andre halvdel av 1800-tallet. Virksomheten på Tangen stranda ved Strandheim (østsiden av Nærsnestangen) ble deretter flyttet til innerst i Nærsnesbukta i 1919, der bedriften Promhavn Slipp AS fortsatt driver sin virksomhet.  (”Prom” er et lokalt dialektord for pram, som betegner en liten båt som er tverr akter).  Gamle maritime håndverktradisjoner blir holdt i hevd, og vinteren 1998/99 utførte Promhavn Slipp AS en gjennomgripende restaurasjon av polarskipet GJØA.   GJØA eies av Norsk Sjøfartsmuseum (nå Norsk Maritimt Museum) på Bygdøy.  Samarbeidet med museet medførte at det fattet interesse for den gamle ”sliskeslippen” med ”vogn”.  Som et alternativ til riving vurderte de om den kunne flyttes inn på Bygdøy og settes i stand der.

Da Nærsnes kystlag ble stiftet 15. januar 2000 var ”sliskeslippen” (også kalt ”Trallebåtslippen” – trallebåt lokal dialekt for en tråler) tatt ut av bruk fordi den trengte omfattende vedlikehold.  Stokkene (av eik) som lå ut i vannet er oppspist av ”pælemark”.  Den var planlagt revet og fjernet fordi det  ikke var kommersielt forsvarlig å reparere den.   Denne slippen er av type ”sliskeslipp” (slisker er løpene ut i sjøen) med ”vogn”.  ”Vognen” har ikke hjul, men sklir som en slede med 12 meier på tre parallelle løp som fortsetter ut i vannet.  I alle hovedsak er eik benyttet, og ved den kystlagets restaurering ble nærmest alt huget og drevet ut fra lokal skog.  Promhavn Slipp AS drev to slipper med denne teknologien. Den først anlagte ”sliskeslippen” ble kalt ”Lørjeslippen” og var beregnet for store, firkantede og flatbunnede lasteprammer (”lørjer”).  Noe senere ble den såkalte ”trallebåtslippen” anlagt.  Denne var beregnet på opptak av lokale rek trålere på inntil ca 40 fot og maks 15 tonn.  I tillegg finnes det på stedet tre større slipper med hjul, på jernbaneskinner.  Den største av disse kan ta båter inntil 100 fot.

”Trallebåtslippen” er en av de siste, om enn det siste av ”sliskeslipper” med vogn som finnes i landet.   Slippen ligger i et levende miljø med gamle, lokale håndverkstradisjoner som danner en naturlig ramme rundt denne. Nærsnes kystlag startet med dette restaureringsarbeidet opp med en oppgave som lå midt i sentrum av Forbundet Kystens formålsparagraf.

Nærsnes har anlegg og tradisjoner innenfor fiskeri, skipsfart, skipsbygging og iseksport.  Dette er områder det kan fokuseres på i Kystlagets framtidige arbeid.