ÅRSMØTE BLIR TORSDAG 27. MARS KL 19.00 klikk her for innkalling

Avholdes i kystlagets eget Havnekontor på Promhavn Slipp i Nærsnesbukta. Mer info følger siden. Sett av dagen!

Avholdes i kystlagets eget Havnekontor på Promhavn Slipp i Nærsnesbukta. Mer info følger siden. Sett av dagen!
Innkalling med årsmelding, regnskap m.m.