Frivillige trengs til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo til sommeren

Se invitasjonsskriv og flott stevneplakat her (dette gjelder hele landsstevnet som Nærsnes kystlag er en del av og hvor vi har vår egen aktivitet – isprosjektet)

Se invitasjonsskriv og flott stevneplakat her (dette gjelder hele landsstevnet som Nærsnes kystlag er en del av og hvor vi har vår egen aktivitet – isprosjektet)
Invitasjon