Kurset i isproduksjon i gang i flott høstvær

Med stort å smått var vi 14 som stilte til første kursdag ved isdammen på Ramton.

Med stort å smått var vi 14 som stilte til første kursdag ved isdammen på Ramton. Egen pram var medbragt fra bukta (takk til Jan Karlsen for lånet).  Karl Ramton innledet, og så sjø(dam)satte vi prammen. Med tidsriktig utstyr gikk vi løs på vannliljene med en ca 3 m lang hjå. Vi begrenset område til hvor vi ser for oss å produsere og skjære ut en 40-50 blokker til vinteren. Etter at "slåtten" var avsluttet, ble synketau trukket langs bunn for å bryte av mest mulig vekster, for deretter flytetau for å få dratt avkuttet til land. Her ble benyttet river for å få dette vekk fra dammen. Karl hadde forøvrig ordnet med filmmann som skal dokumentere hele kurset. Etter endt arbeidsøkt ble det servert kaffe og bakst på en solfylt damvoll. Deretter fikk vi omvinsing i ismuseet på Ramton + litt til.

Stor takk til Karl for at han stiller opp og lar kystlaget få være med på denne prosessen. Målet er fortsatt frakt av isen med jakten Skreien til Forbundet KYSTENs landsstevne i Oslo, med demonstrasjon, foredrag og annet godt der 🙂

Se bildegalleri