INVITASJON TIL KURS I REPARASJON AV TREBÅT

Oppstart TORSDAG 10. OKTOBER KL. 18.30-21.00 i den røde hallen på oversiden av Promhavn Slipp

Oppstart TORSDAG 10. OKTOBER KL. 18.30-21.00 i den røde hallen på oversiden av Promhavn SlippVi lærer å ta ut en ødelagt bordgang, akterspeil, ripe/rekke og spant.

Finne materialer, og lage nye etter mal av gammelt,samt klinke det hele på plass igjen.

Instruktør: Knut Vadseth.


Vi arbeider innendørs i snekkerverkstedet på Promhavn slipp.

(foto: kystlagets egenbygde pram – ikke den som skal repareres 😀).

Vel møtt