INVITASJON TIL 20 ÅRS JUBILEUMSFEST LØRDAG 11. JANUAR 2020

Vi ønsker velkommen til jubileumsfest i Nærsnes grendehus lørdag 11. januar 2020 kl. 19.00.

Vi ønsker velkommen til jubileumsfest i Nærsnes grendehus lørdag 11. januar 2020 kl. 19.00.