INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 18. NOVEMBER 2021 KL. 19.00

Velkommen til årsmøte i Havnekontoret – rød bygning øverst på Promhavn Slipp torsdag 18. november kl. 19.00!

Velkommen til årsmøte i Havnekontoret – rød bygning øverst på Promhavn Slipp torsdag 18. november kl. 19.00!Les sakspapirene inkl. referat her