ÅRSMØTE VEL BLÅST!

Da er årsmøte vel blåst med 20 fremmøtte. Fin idedugnad etter den formelle delen av møte. Nils-Petter Rasmussen ble valgt til ny leder. Gratulerer!!!

Da er årsmøte vel blåst med 20 fremmøtte. Fin idedugnad etter den formelle delen av møte. Nils-Petter Rasmussen ble valgt til ny leder. Gratulerer!!!

Referat fra begge deler publiseres så snart renskrevet. Nytt styre består av:

Leder Nils-Petter Rasmussen
Nestleder Frank Nicolaisen
Styremedlem Karin Buberg
Styremedlem Lars Kvande
Styremedlem Asgeir K. Svendsen
Varamedlem Laila Bendiksen
Varamedlem Knut Vadseth

Revisor Rolf Bagle
Valgkomite Erik Johansen
Valgkomite Ragnar Vadseth

Avtroppende styremedlem Mads Hell-Hansen og avtroppende leder Asgeir K. Svendsen ble behørig takket for innsats og bidrag gjennom en årrekke.