ÅRSMØTE TORSDAG 25. APRIL KL 19.00

Årsmøte finner sted TORSDAG 25. april kl 19.00 i Havnekontoret etterfulgt av kåseri om «Istiden» i Nærsnes ved Eyvind Bagle fra Norsk Maritimt Museum

Årsmøte finner sted TORSDAG 25. april kl 19.00 i Havnekontoret etterfulgt av kåseri om «Istiden» i Nærsnes ved Eyvind Bagle fra Norsk Maritimt Museum
Se innkallingen med årsmelding og regnskap her

Se Forbundet KYSTENs årsmelding 2018 her